Порядок отримання та продовження дозволу на експлуатацію АРС

Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС

Радіоаматор повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію АРС у разі зміни:

 • місця розташування АРС;

 • категорії оператора;

 • складу обладнання АРС;

 • технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, які пов’язані з використанням додаткових смуг радіочастот;

 • коли закінчився термін дії попереднього дозволу та радіоаматор своєчасно його не продовжив.

Розпорядок роботи УДЦР Полтавського обласного відділу північно-східної філії:

понеділок-четвер з 8:30 по 15:00
перерва з 12:30 по 13:15

Особа яка має намір експлуатувати АРС звертається одним з трьох способів:

 • oсобисто;
 • через уповноважений ним орган (Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України);
 • рекомендованим листом з описом вкладення;

Кваліфікаційно-технічна комісія діє на підставі наказу Північно-східної філії ДП Українського державного центру радіочастот № 34 від 16.12.2021 року 

Засідання комісії Полтавської області планується проводити на колективній радіостанції UR4HWF обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за адресою: м. Полтава, вул. Покровська 38, останньої пятниці місяця з 15:00 до 18:00.

1. до Кваліфікаційно-технічної комісії з заявами:

про намір складання кваліфікаційного іспиту (зразок заповнення) (орієнтовні зразки білетів) (програмне забезпечення для тренувань у складанні екзаменів для першої та другої і третьої категорії)

про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (зразок заповнення)

2. до Начальника Полтавського обласної філії УДЦР за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Миколи Дмітрієва, 3 та надає наступні документи:

Заява про видачу дозволу на експлуатацію АРС форма А3-3(додаток 10) (Зразок заповнення).

до заяви про видачу дозволу додаються:

 • довідка про складання кваліфікаційного іспиту форма АД-1 (додаток 5) надається кваліфікаційно-технічною комісією, за позитивними результатами кваліфікаційного іспиту;

 • акт технічного огляду АРС форма АД-1(додаток 9) надається кваліфікаційно-технічною комісією, за результатами технічного огляду АРС (зразок заповнення);

 • копія паспортного документа громадянина України (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання) на кожної сторінці копії поставити особисту підпис та написати прізвище;

 • копія технічного паспорта АРС, у якому зазначені технічні характеристики РЕЗ (при використанні РЕЗ промислового виробництва)

 • довідка про складання кваліфікаційного випробування (зразок заповнення)

Для отримання довідки про складання квалвфікаційного випробування та отримання акту технічного огляду

довідки №5 та 9 виготовляються у двох примірниках, підписи КТК завіряються печаткою Полтавського обласного відділення та реєструються, потім один примірник в УДЦР, другий у справу відділення.

Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем.

Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви заявник інформується із зазначенням відповідних підстав.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу(станом на 1.02.2021року - 30грн) після пред’явлення заявником документа, що підтверджує оплату справа на оформлення дозволу відправляються в Полтавську філію ДП УДЦР,36011, м. Полтава, вул. Миколи Дмітрієва, 3. Після надходження дозволу (Зразок бланка дозволу наведено у додатку 11)


Для продовження дії дозволу  подається заява про відповідний намір (зразок заповнення), до якої додаються: копія пасорта та копія поточної ліцензі.